Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Universiteto tarptautinės partnerystės strategija

Turinys

  VDU misija Didžioji Alma Mater misija — puoselėti humanistinę kultūrą, neužsisklęsti tik siaurose ir labai specializuotose studijose, būti intelektiniu ir pilietiniu visuomenės židiniu.

  prekybos gaisrais sistema

  VDU — tai bendruomeniška mokslo ir studijų institucija, tęsianti m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją, žmogui sudaranti liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti partnerystę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir kurianti Lietuvos ateitį bei prisidedanti prie Pasaulio kultūros ir mokslo raidos.

  Tokiame — atvirame, laisvame ir nepriklausomame — universitete formuojasi asmenybės, gebančios savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti bei veikti.

  privačios bendrovės akcijų pasirinkimo pagrindai

  Mes prisiimame atsakomybę už Integravimąsi į Pasaulio universitetų sistemą ir procesus Patikimą partnerystę mokslo, švietimo, kultūros, verslo ir viešojo gyvenimo srityse Naujų ir modernių partnerystės formų paiešką ir taikymą Tyrėjų, dėstytojų ir studentų mobilumo skatinimą Besimokančio, kūrybingo ir besivystančio Universiteto koncepcijos įgyvendinimą Universiteto kūrybinės veiklos rezultatų naudingumą valstybei ir visuomenei metai Mes — atviras ir lyderiaujantis, modernus ir puoselėjantis tautinį savitumą Lietuvos Universitetas, aktyviai dalyvaujantis Pasaulio universitetų gyvenime.

  Mūsų dėmesio centre Žmogus, jo asmeninis orumas, jo nuopelnų ir savasties pripažinimas Atvirumas ir tolerancija įvairioms kultūroms ir pasaulėžiūroms; Lyderystė humanitarinių, socialinių, fizinių ir biomedicinos tyrimų ir studijų srityse Tarptautinių tinklų, tarpkultūrinių dialogų vystymas Tarptautinės studijos lietuvių kalba Tyrimų naujumas ir švietimo veiklos modernumas Universiteto strateginės veiklos kryptys.

  tikslūs prekybos rodikliai