Realios galimybės ir tikri kompromisai

Vertybės reikalingos tam, kad žmogus suvoktų esąs savo valstybės šeimininkas Molėtų rajono Sąjūdžio dalyvis, ilgametis lietuvių kalbos mokytojas ir Molėtų rajono realios galimybės ir tikri kompromisai m. Valentinas Stundys yra, ko gero, be konkurencijos geriausiai švietimo problematiką išmanantis žmogus XV Vyriausybę formavusioje koalicijoje.

Praėjusią Seimo kadenciją vadovavęs Seimo švietimo, mokslo ir kultūros reikalų komitetui, iki susijungimo su Tėvynės Sąjunga pareigas ėjęs krikščionių demokratų partijos pirmininkas sutiko aptarti svarbiausius švietimo sektoriaus klausimus. Žvilgsnis iš vidaus į sėkmingų ir neretai kritikuotinų pastarosios valdžios sprendimų vidinę logiką ir Seimo komiteto vaidmenį, taisant Švietimo ir mokslo ministerijos ŠMM iniciatyvas, pokalbyje su darbą komitete tęsiančiu Valentinu Stundžiu.

Kalbino Vytautas Sinica. Ar sutiktumėt su tokiu išskyrimu? Ką laikot svarbiausiais darbais ir ko iš jų pats galbūt nepalaikėt, priėmėt kaip kompromisą? Be abejo, bet kokios reformos, jų teisiniai instrumentai yra kompromisas net ir valdančios koalicijos viduje. Dabartinėje Lietuvos partinėje paletėje sunkiai įsivaizduojame, kad būtų įmanomi kokie nors vienpartiniai sprendimai.

Ta pati mokslo ir studijų reforma buvo grindžiama labai aiškiais kompromisais, kurių buvo labai daug ir tie kompromisai buvo vardan aukštųjų mokyklų autonomijos principo įtvirtinimo. Pirminiu ministerijos teiktu įstatymo variantu mėginta daugiau galių suteikti ministerijai ir konkrečiai ministro asmeniui.

Šituos dalykus pavyko šiek tiek prislopinti, bet Konstitucinis Teismas patvirtino, kad tie kompromisai buvo nepakankami ir liko neatitikimų Konstitucijai. Tas pats buvo ir su naująja Švietimo įstatymo redakcija. Drąsiai galėčiau sakyti, kad pagrindinės pataisos buvo formuluojamos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete arba Seimo narių iniciatyva, nes ŠMM teiktasis variantas buvo paremtas labiau formaliąja juridika — įstatymo pataisos iš esmės reiškė tik švietimo įstatymo suderinimą su daugiašalės prekybos sistemos vikipedija teisės aktais: Civiliniu kodeksu, Mokslo ir studijų įstatymu, Biudžetiniu įstaigų įstatymu ir t.

Būtent komitete gimė ir pagrindinės naujos nuostatos dėl mokyklų, kuriose mokomasi tautiniu mažumų kalba, teisės normų pakeitimo. Buvo ilgai diskutuotos nuostatos dėl bendruomenių svarbos ir vaidmens įtvirtinimo, optimizuojant mokyklų tinklą, čia gimė nuostatos dėl anksčiau neegzistavusių švietimo kokybės apibrėžčių bei dėl lankstesnės mokyklų institucinės sąrangos ir kt. Papasakokite įstatymo kelią: ankstesnius bandymus, kliūtis, kilusias per šį priėmimo procesą, ne tik lenkų, bet ir kitų mažumų reakciją.

Zinkevičium ir Vilniaus apskrities viršininku A. Vidūnu Vilniaus regione intensyviai kūrė lietuviškų mokyklų tinklą kaip atsvarą tų savivaldybių pastangoms trukdyti realios galimybės ir tikri kompromisai valstybine kalba savivaldybių pavaldumo švietimo įstaigose. Kai kurias nuostatas bandyta įgyvendinti anksčiau: praeitos kadencijos Vyriausybės programoje buvo įsipareigota įdiegti vienodo turinio lietuvių kalbos egzaminą, bet vis buvo nukeliama data, kol galiausiai baigėsi jos kadencija.

Dar metų Lietuvos tautinių mažumų švietimo raidos strategijoje taip pat buvo numatytas šio tikslo realizavimas iki metų  beje, ši pozicija dar m. Kiek žinau, tokioms pataisoms pasipriešino Valstiečių partijos atstovai, frakcijai tuomet priklausė ir Lenkų rinkimų akcijos seimūnai.

Ankstesnis egzaminas buvo diskriminacinis lietuvių, tautinės daugumos, apžvilgiu, nes tautinių mažumų atstovai jį laikė palengvintą, o stojant į aukštąją mokyklą jis buvo kotiruojamas visiškai vienodai su sunkesniu valsybiniu lietuvių kalbos egzaminu. Antra, manau, kad stengėmės tai daryti nuosekliai, nes, primenu, startavo suvienodinto pagrindinio ugdymo programa, vienoda tautinių mažumų ir lietuvių kalba dėstančiom mokyklom.

realios galimybės ir tikri kompromisai kaip pasirinkti dvejetainių opcionų brokerį

Prieš metus kaip tik startavo nauja, irgi suvienodinta vidurinio ugdymo programa. Vadinasi, programiniu turinio požiūriu visose Lietuvos mokyklose lietuvių kalbos ir valstybinės kalbos yra mokoma pagal tą pačią programą.

Čia jokios prieštaros nėra. Yra kitas dalykas, apie kurį viešai nekalbama:  tol, kol nebuvo įstatymo normos, kad nuo šitų metų, o ne kažkada, buvo palikta ta galimybė mokykloms pačioms realios galimybės ir tikri kompromisai, kiek valandų skirti valstybinei kalbai, kiek valandų skirti tautinės mažumos, gimtajai, kalbai. Ir čia mokyklos spekuliavo taip, kaip joms atrodė geriau.

realios galimybės ir tikri kompromisai dienos prekybos rinkos rodikliai

Bet atsakomybė, jeigu šiandien vaikas nėra pasiruošęs laikyti suvienodintą lietuvių kalbos egzaminą, tenka pačioms mokykloms. Ne įstatymui, o būtent mokykloms, kurios pagal galiojančią teisę  turėjo galimybę, reaguodamos į būtinybę, didinti valandų skaičių valstybinės kalbos mokymuisi.

Mentoriai mūsų gyvenime -- Dvi Galvos Geriau #35 - Saulius ir Povilas

Šiuo atveju, kai puolama kritikuoti šią permainą, tai tėra tam tikra savigyna, kad čia kažkas daro per skubiai ar per greitai. Viskas daroma nuosekliai: buvo keičiamos, koreguojamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos,  mokyklos turėjo laisvę ir pareigą pačios vertinti mokinių valstybinės kalbos gebėjimus ir dėlioti savo ugdymo planus taip, kad mokiniai pasiruoštų valstybinės kalbos egzaminui. Deja, čia ir pristigo pilietinės atsakomybės — buvo pasiduota politikavimui.

Tad jokios skubos čia nėra — tėra tylus priešinimasis šiam pokyčiui. Suprantama, kad anglų kalba yra būtina įsitvirtinant šiandieninėje darbo rinkoje, tačiau lietuvių kalba vis tiek yra gimtoji ir esminga tapatybės dalis.

Nematote problemos, jog taip suvienodinamos formalios paskatos abiejų kalbų mokymuisi ir tuo pačiu jų svarba?

realios galimybės ir tikri kompromisai btc-e prekybos bot pulso parinkčių prekybos sistema pirk kriptovaliuta

Taip, jie mums irgi buvo netikėti, tikrai padaryti gana greitai ir skubotai, nepatogiu metu. Iš esmės, formaliai žiūrint, prekybos finansų mokėjimo sistema nustatyta būtinoji dvejų metų trukmė, bet mes suvokiame ir kitką:  bandydami  atšaukti šitas nuostatas, atsidurtume teisiniame vakuume — nebelieka iš viso jokių sąlygų, į ką tada orientuotis?

Nuorodos kopijavimas

Dėl to mes tiesiog palikom jas, jau žinodami, kad Vaikų teisių bollinger juostos bangla kreipiasi į teismą.

Taip klausimą palikom teisminiam procesui, nespausdami ministerijos, kad ji žūtbūtinai turi ką nors atšauktų.

Kitas momentas yra dėl turinio dalykų, dėl tų esminių pokyčių ir užsienio kalbos svarbos įtvirtinimo. Žinoma, galima diskutuoti, ar tai padaryta laiku, ar tikrai tas metas ir ar mūsų pilietinė savivoka yra tokio lygmens, kad tai dar labiau nesustiprins tautinės tapatybės patižimo, ar nesudarys prielaidų nuo pat mažumės po trupučiuką  trinti tautinės tapatybės dalykus ir orientuotis į kažkokią neva labiau europinę tapatybę, kas taip pat nėra svetima.

Lieka atviras klausimas, kaip derinti tautinę ir europinę tapatybę. Beje, kadencijos pradžioje buvo didžiulės diskusijos ir komitete, kai buvo bandoma diegti dvikalbį mokymo metodą, t. Mes tam prieštaravome,  buvo aštrių diskusijų ir dėl ankstyvojo užsienio kalbų mokymo įvedimo.

Manau, kad tam tikra prasme bandomasis valstybinės kalbos egzaminas, jo prasti  rezultatai signalizuoja, kad šiuo požiūriu yra padaryta kalbų politikoje strateginių klaidų, nuvertinant gimtosios kalbos mokėjimo ir mokymosi svarbą. Atkreipčiau dėmesį, kad šią  klaidą bandėme pataisyti per lietuvių kalbos ugdymo strategiją ir galų gale turbūt pirmą kartą buvo viešai priminta, kad gimtosios kalbos negalima mokyti remiantis komunikaciniu mokymo metodu, labiau tinkančiu užsienio kalbų mokymui, o mūsų gimtosios kalbos mokymas turi būti grindžiamas visiškai kitais principais.

Ši klaida pripažinta.

Valentinas Stundys. Vertybės reikalingos tam, kad žmogus suvoktų esąs savo valstybės šeimininkas

Lietuvių kalba buvo suvokta tik kaip bendravimo instrumentas, bet nieko daugiau. Aiškiai pasakėme, kad lietuvių kalba yra kai kas daugiau — yra kultūros terpė, tradicija, papročiai, kultūrinis kodas, paveldimumas ir t. Gimtosios kalbos vaidmuo kiekvienai tautai yra ypatingas. Tai yra kultūros kodas, tam tikros reikšmės ir prasmės, kurias turi kalba, ir per anksti niveliuoti šituos dalykus, nesant brandžiai asmens savivokai, yra klaidinga.

Bandomojo egzamino rezultatai, kaip minėjau, signalizuoja aptartų klaidų realumą. Jie, žinia, dažnai net nežino, kur nori stoti, ką kalbėti apie reikalingiausių studijų programos tikslams kursų pasirinkimą. Daug studentų ir dėstytojų mano, jog pagrįsčiau yra programos pagrindus formuoti patiems fakultetams. Kokia logika ir prasmė tad slypi už BUS įvedimo?

realios galimybės ir tikri kompromisai grynųjų pinigų naudojimasis akcijų pasirinkimo sandoriais

Ministerija kai kuriuos bendruosius principus ir tvarkas tvirtina, tačiau bet kuriuo atveju aukštosios mokyklos autonomija pirmiausiai yra grindžiama akademine laisve. Tad studijų turinys, studijų programų parinkimas yra akademinės laisvės požymis ir ta akademinė laisvė, kaip autonomijos centras, turi būti gerbiama visais įmanomais būdais.

Antra, yra  tendencija, kuri Europoje jau aiškiai ima dominuoti, kad studijos orientuojamos į studijuojantįjį — jis yra studijų proceso centras ir objektas. Tiek vykdomoji valdžia, tiek aukštosios mokyklos privalo paisyti šitų tendencijų.

Ne institucinė sąranga ar biurokratinė valdžios galia, o pačios aukštosios mokyklos gebėjimas reaguoti į besikeičiančią aplinką ir vis naujus iššūkius, teikiant tam tikras studijų programas, leidžiančias padėti žmogui įgyti kompetencijas, padedančias jam susitvarkyti su iššūkiais ir realizuoti savo karjerą, yra mūsų kelias.

Tačiau tai turi būti elementari, savaime suprantama norma. Pats studentų skirstymas į mokančius ir ne yra iš esmės liberalus ir diskriminacinis.

Populiariausi

Kuo grįsti tokie sprendimai — skirstymas į valstybės finansuojamus VF ir nefinansuojamus VFN studentus bei VF studentų saugiklis rotacijoje?

Pirminiame projekto variante apie jokią rotaciją apskritai nebuvo kalbama — jei įstojai į VF vietą, tai iki studijų pabaigos ir mėgaujiesi finansavimu, visiškai negalvodamas, kuo tai gali baigtis, kokie tavo rezultatai ir pastangos. Komitete diskutavome, kad toks siūlomas instrumentas yra nepakankamas, ir taip gimė rotacijos idėja, skatinanti siekti akademinės ir pasiekimų pažangos.

Buvo diskusijų ir dėl jos — galbūt dažninti ją, o ne daryti po dviejų studijų metų — pasirinktas tam tikras kompromisinis variantas, kurį KT galiausiai pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, nes studento pasiekimai turi būti vertinami reguliariai. Pataisose pasiūlėme kitą nuostatą- pačioms aukštosioms apsispręsti dėl reguliarumo kas semestrą, ar kas metustik nustatydami bendrą normą, jog ji turi vykti ne rečiau kaip kas vieneri metai.

Antras klausimas, ar tai yra teisingas instrumentas. Egzistuoja instrumento taikymo problematika ir gali kilti tam tikrų abejonių, bet KT yra pasakęs, kad įstatyme turi būti apibrėžta gerai besimokančio studento sąvoka ir turi būti aiškūs jos kriterijai.

Esant tokiam apibrėžimui, reikia paisyti, kokiomis sąlygomis įstojo studentas — į VF ar VNF vietą — ir turėti galvoje, jog valstybės resursai yra riboti, o VF vietos- tai valstybės užsakymas.

Suprasdami, kad savo lėšomis studijuojantys gali puikiai mokytis, įvedėme rotacijos ir gerai besimokantiems savo lėšomis kompensavimo principą. Rotacija, sprendžiant pagal įdomios prekybos strategijos patirtį po dvejų metų, akivaizdžiai veikia ir veikia pastoviai. Kritimas iš VF vietų jau iki privalomojo rotacijos laiko buvo didesnis nei per pačią oficialią nustatytą rotaciją.

To nesiūlo jokia partija, bet taip būtų idealiai įgyvendinamas solidarumo principas, kuris yra ir vienas iš krikščioniškos demokratijos idealų.

Kaina, kai ją dalintųsi visi realios galimybės ir tikri kompromisai, būtų įkandama be paskolų ėmimo ar bent paverstų tai retenybe tarkime, realu ~ litų semestruio geriausieji ir ją susigrąžintų per stipendijas.

Tačiau tada natūraliai kyla klausimas dėl Konstitucijos nuostatos, jog valstybė laiduoja nemokamą mokslą gerai besimokantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose.

Susitarimas pasiektas

Kodėl gerai besimokantis studentas turėtų mokėti kad ir kažkokią dalinę įmoką, kai Konstitucija jam garantuoja nemokamą mokslą, nes jis yra gerai besimokantis?

Tokį prof. Daujočio siūlomą modelį būtų galima svarstyti, bet tik siejant jį su konstitucinės pataisos priėmimu. Taip pat labai svarbu, jog tas pats KT yra labai aiškiai pasakęs, jog valstybė atsakinga už atskirų specialistų poreikio vertinimą, planavimą ir užsakymą.

Dabartinėje reformoje tas užsakymas realizuojamas per 11 studijų krypčių, nustatant tam tikrus skaičius, kiek valstybė mato esant reikalingų specialistų kiekvienoje kryptyje. Taigi užsakymas iš tikrųjų yra. Jei renkamės profesoriaus Daujočio siūlomą modelį, tampa visiškai nebeaiškus valstybės užsakymas, be to, tokiu atveju turime kalbėti apie vos ne visuotinį aukštąjį išsilavinimą.

Ar nereikia siekti proporcingo pasiskirstymo tarp profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų, pastaruosius paverčiant intelektualinio elito, o ne masinių realios galimybės ir tikri kompromisai vieta? Turėjome labai įdomią disproporciją:  universitetuose studijavo, berods, ~kolegijose ~ 60o profesinėse ~40 studentų.

Pastaraisiais  metais į profesines mokyklas stoja vis daugiau baigusiųjų vidurinio ugdymo programą. Matome ir tai, jog didėja bendras priėmimas į kolegijas bei stabilizuojasi ir net šiek tiek mažėja priėmimas į universitetus.

  1. Lietuva po rinkimų. Kito kelio pradžia? - DELFI
  2. Parama ir pasipriešinimo opcionų prekyba
  3. S. Skvernelis: mes negalime vien tik didinti atlyginimus - LRT

Atsiranda normalesnės proporcijos tarp šių trijų segmentų, be abejo, paliekant galimybę turintiems noro ir interesą siekti tolesnės akademinės karjeros vėliau. Šis esminis iššūkis turės konsoliduoti universitetus vidinių kooperacijos būdų paieškai, modernių jungčių tarp pačių universitetų kūrimui.

Reforma kaip tik ir siekė pakeisti povidurinio ugdymo realios galimybės ir tikri kompromisai plačiąja prasme.

ES ir Kinijos suderėtam susitarimui dėl investicijų Lietuva pritars tik su viena sąlyga

Pats egzistavimas mokančių už mokslą studentų, kurie yra tarsi anapus valstybės užsakymo, taigi ne tie, kurių reikia valstybei, bet tie, kuriems leidžiama studijuoti, yra problemiškas.

Realiai būtent šie studentai didele dalimi išlaiko universitetus, kurie gerokai per mažai išsilaiko iš inovacijų ir mokslinių tyrimų. Iš kitos pusės numatomas milžiniškas studentų skaičiaus mažėjimas, apie kurį dabar kalbate, universitetus pasmerkia bet kuriuo atveju — dabartiniu būdu jie negalės išsilaikyti.

Tad ir pats mokančių už savo mokslą studentų egzistavimas nėra ateitis Lietuvai? Panašu, jog taip ir yra, bet tada apie tai turime viešai kalbėti. Visiems yra prieinamos universitetinės studijos, bet yra valstybės interesas ir plėtros vizija bei su tuo susijusi mokslo ir studijų strategija, kuri apriboja priimamų valstybės lėšomis finansuojamų studentų skaičių; žmogus, neįstojęs į VF  vietą, prisiima atsakomybę už savo profesinę karjerą.

Turi priekaištų

Kuo toliau, tuo šis klausimas bus aktualesnis ir pamečiui šita problema taps universitetų išlikimo bei jų gebėjimo kokybiškai realios galimybės ir tikri kompromisai mokslo ir studijų rinkoje klausimu. Jei bus įvedamos savo lėšomis studijuojančiųjų studijų programų kainos lubos, nepaisančios realių jų išlaidų, universitetams kils dar daugiau problemų. Nacionalinė tapatybė prie vertybinių principų paminima, bet tik greta atvirumo kultūrų įvairovei.

Ištikimybės ir meilės valstybei ugdymas, sekant bet kokia oficialia retorika, nebėra prioritetas. Manau, galima apibendrintai priešpastatyti patriotinę ir emigracinę sąmones — tą, kuri esant toms pačioms ekonominėms sąlygoms verčiau prisiims papildomą naštą, kad tik liktų Lietuvoje, ir tą, kuri išvažiuoja, tos naštos vengdama. Ar nevertėtų ugdyti pirmąją: atsigręžti į M. Lukšienės tautinės mokyklos koncepciją, kurios vienas bendraautorių buvote, ir pareigos valstybei klausimą vėl iškelti kaip oficialią siekiamybę?

Galiu tik pritarti šitam siūlymui.